Phù Điêu Xi Măng.56

600.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Chiều Cao 50cm

Chiều Dài 15cm

Chiều Rộng 26cm

Danh mục:
Liên hệ