Phù Điêu Hoa Văn.25

800.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 75cm

Đường kính 25cm

Danh mục:
Liên hệ