Đôn Xi Măng.30

800.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Đáy dưới:24cm

Đáy trên: 26cm

Cao: 55cm

Danh mục:
Liên hệ