Phù Điêu Xi Măng.29

2.200.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Dài 1m57

Ngang 80cm

Danh mục:
Liên hệ