Phù Điêu Xi Măng.20

650.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 65cm

Ngang 25cm

Danh mục:
Liên hệ