Phù Điêu Xi Măng.19

800.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 1,15m

Ngang 40cm

Danh mục:
Liên hệ