Phù Điêu Xi Măng.18

1.500.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 70cm

Ngang 110cm

Danh mục:
Liên hệ