Hoa Văn Xi Măng.10

1.100.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 1m

Ngang 1m6

Danh mục:
Liên hệ