Phù Điêu Xi Măng.27

400.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao: 32cm

Đường kính 24cm

Danh mục:
Liên hệ