Phù Điêu Xi Măng.22

1.500.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Đường kính 60cm

Danh mục:
Liên hệ