Phù Điêu Hoa Văn.23

1.500.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 1,05m

Ngang 30cm

Danh mục:
Liên hệ