Phù Điêu Xi Măng.17

2.500.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 1,05m

Ngang 1,3m

Danh mục:
Liên hệ