Phù Điêu Xi Măng.21

2.000.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 35cm

Ngang 1,4m

Danh mục:
Liên hệ