Hoa Văn Xi Măng.12

400.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 30cm

Ngang 60cm

Danh mục:
Liên hệ