Phù Điêu Xi Măng.28

1.000.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao: 60cm

Đường kính 50cm

Danh mục:
Liên hệ