Hoa Văn Xi Măng.13

800.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 40cm

Ngang 1m2

Danh mục:
Liên hệ