Phù Điêu Xi Măng.16

200.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 30cm

Ngang 40cm

Danh mục:
Liên hệ