Hoa Văn Xi Măng.11

700.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 60cm

Ngang 1m

Danh mục:
Liên hệ