Trụ Cột Tròn Xi Măng.55

800.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 80cm; đk trên 26cm; đk dưới 32cm

Danh mục:
Liên hệ