Phù Điêu Xi Măng.58

400.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 68cm; ngang 14cm

Danh mục:
Liên hệ