Phù Điêu Xi Măng.60

700.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 65cm

Ngang 40cm

Danh mục:
Liên hệ