Phù Điêu Xi Măng 61

2.000.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 94cm; ngang 92cm

Danh mục:
Liên hệ