Phù Điêu Xi Măng.81

7.000.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Đường kính 2m

Danh mục:
Liên hệ