Phù Điêu Xi Măng.80

2.000.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Dài 60 cm

Rộng 45 cm

Dày 4 cm

Danh mục:
Liên hệ