Phù Điêu Xi Măng.79

600.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Dài 30 cm

Rộng 30 cm

Dày 4cm

Danh mục:
Liên hệ