Phù Điêu Xi Măng.78

1.500.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Dài 85 cm

Rộng 50 cm

Dày 4 cm

Danh mục:
Liên hệ