Phù Điêu Xi Măng.77

2.000.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Dài 90 cm

Rộng 57 cm

Dày 4 cm

Danh mục:
Liên hệ