Phù Điêu Xi Măng.76

800.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Dài 36 cm

Rộng 30 cm

Dày 10cm

Danh mục:
Liên hệ