Phù Điêu Xi Măng.75

2.000.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 70 cm

Rộng đế 16 cm

Danh mục:
Liên hệ