Phù Điêu Xi Măng.82

2.200.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Dài 1.65 m

Cao 0.9 m

Danh mục:
Liên hệ