Phù Điêu Xi Măng.83

2.200.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Dài 1.5 m

Cao 0.9 m

Danh mục:
Liên hệ