Phù Điêu Xi Măng.50

300.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 36cm

Ngang 32cm

Danh mục:
Liên hệ