Phù Điêu Xi Măng.49

1.200.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 1,45m

Ngang 40cm

Danh mục:
Liên hệ