Phù Điêu Xi Măng.48

2.500.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Ngang 2,2m

Cao 80cm

Danh mục:
Liên hệ