Phù Điêu Xi Măng.51

700.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 55cm; ngang 65cm

Danh mục:
Liên hệ