Thi Công Tranh Phù Điêu Khu Dân Cư Đại Phúc Bình Chánh

Thi Công Tranh Phù Điêu Khu Dân Cư Đại Phúc Bình Chánh 1

Khu Dân cư Đại Phúc Bình Chánh là khu dân cư trọng điểm có diện tích 282.967 m2, trong đó diện tích cây xanh và cảnh quan chiếm diện tích 15.295 m2.

Để tạo điểm nhấn cho khu dân cư Điêu Khắc Sài Gòn đã thiết kế và thi công tranh phù điêu chủ đề hoa sen và cổ điển trong khuôn viên cảnh quan của khu Dân cư Đại Phúc Bình Chính.

Thi Công Tranh Phù Điêu Khu Dân Cư Đại Phúc Bình Chánh 1

Thi Công Tranh Phù Điêu Khu Dân Cư Đại Phúc Bình Chánh 2

Thi Công Tranh Phù Điêu Khu Dân Cư Đại Phúc Bình Chánh 3

Thi Công Tranh Phù Điêu Khu Dân Cư Đại Phúc Bình Chánh 4

Liên hệ