[Giải đáp] Ngày tam nương là gì? Ngày tam nương có cưới được không?

Ngày tam nương là gì 2

Quan niệm người xưa ngày tam nương là ngày xấu, những công việc trọng đại sẽ tránh tổ chức trong ngày này. Vậy ngày tam nương là ngày gì? Tại sao ngày tam nương là ngày xấu và những ngày xấu trong năm 2021 là gì? Cùng Điêu Khắc Sài Gòn ART tìm hiểu ngay tại đây.

Ngày tam nương là gì 1

Ngày tam nương là gì?

Ngày tam nương có nguồn gốc từ Trung Quốc, tam là 3, nương là nữ, Tam nương là 3 người phụ nữ. 3 người này chính là tam nương trong một câu chuyện lịch sử Trung Quốc. 3 vị tam tương đó là Muội Kỷ, Đát Kỷ và Bao Tự, họ có sắc đẹp khuynh nước, khuynh thành.

Nhưng người xưa đã có câu “hồng nhan bạc phận”, 3 vị tam nương này cũng vậy, họ có vẻ đẹp mê hồn khiến các vị vua chìm đắm trong sắc đẹp, sắc dục không còn chăm chút công việc đất nước, dẫn đến nước mất nhà tan.

3 người phụ nữ này được cho là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của triều đại thời đó, ngày đất nước diệt vong được đặt là ngày tam nương được cho là ngày xấu, gặp chuyện xui xẻo; những ngày trọng đại không nên tổ chức vào ngày tam nương.

Nguồn gốc của ngày tam nương

Muội hỷ: Muội Hỷ chính là mỹ nữ do nước Hữu Thi dâng lên cho Hạ Kiệt, một vị vua tàn bạo, hoang dâm thời nhà Hạ. Mục đích của nước Hữu Thi là làm vị vua chìm đắm trong sắc dục mà thôi việc xâm lược nước Hữu Thi. Đúng như dự đoán, Hạ Kiệt chìm đắm trong sắc dục, ngày ngày chỉ tìm cách khiến mỹ nhân vui cười mà không lo chuyện triều chính dẫn đến ngày suy vong.

Nguồn gốc ngày tam nương

Đát kỷ

Vị vua Trụ Vương thời nhà Thương cũng tương tự như vị vua phía trên là người háo sắc, hoang dâm, hắn bắt quan thần Tô Hộ dâng con gái Đát Kỷ cho hắn. Cũng vì say đắm trong sắc đẹp, ngày ngày quấn quýt bên người đẹp mà bỏ quên chuyện triều chính dẫn đến lụi tàn, suy vong.

Bao Tự

Bao tự là một đứa bé bị bỏ rơi trong một cuộc truy quét những người buôn gỗ dâu. Bao Tự được một cặp vợ chồng trong lúc chạy loạn mang về nuôi, sau này vì đắp tội với triều đình nên đã dâng Bao Tự để mong được tha thứ. Vẻ đẹp của Bao Tự làm vua Chu U Vương si mê, say đắm dẫn đến mất nước và chết nhục.

Lịch sử đã ghi lại ngày sụp đổ của 3 triều đại này và đặt đó là ngày tam nương, ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch, nhưng do sổ sách thất lạc nên không tìm được ngày này tháng mấy.

Ngày tam nương là gì 2

Ý nghĩa ngày tam nương

Ngày tam nương chính là ngày xấu, ngày đánh dấu sự diệt vong của cả một đất nước lớn, câu chuyện lịch sử này trở thành bài học để con cháu đời sau không mắc phải. Ngày tam nương nhắc nhở con cháu không mê muội tửu sắc, sống phải khiêm tốn, không lãng phí, chứ cao ngạo mà làm hỏng đại sự.

Các ngày tam nương trong năm 2021

Ngày 4/1/2021 Dương lịch tức ngày 22/11 năm Canh Tý.

Ngày 9/1/2021 Dương lịch tức ngày 27/11 năm Canh Tý.

Ngày 15/1/2021 Dương lịch tức ngày 3 tháng Chạp năm Canh Tý.

Ngày 19/1/2021 Dương lịch tức ngày 7 tháng Chạp năm Canh Tý.

Ngày 25/1/2021 Dương lịch tức ngày 13 tháng Chạp năm Canh Tý.

Ngày 30/1/2021 Dương lịch tức ngày 18 tháng Chạp năm Canh Tý.

Ngày 3/2/2021 Dương lịch tức ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý.

Ngày 8/2/2021 Dương lịch tức ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý.

Ngày 14/2/2021 Dương lịch tức ngày 3 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Ngày 18/2/2021 Dương lịch tức ngày 7 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Ngày 24/2/2021 Dương lịch tức ngày 13 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Ngày 1/3/2021 Dương lịch tức ngày 18 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Ngày 5/3/2021 Dương lịch tức ngày 22 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Ngày 10/3/2021 Dương lịch tức ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Ngày 15/3/2021 Dương lịch tức ngày 3/2 năm Tân Sửu.

Ngày 19/3/2021 Dương lịch tức ngày 7/2 năm Tân Sửu.

Ngày 25/3/2021 Dương lịch tức ngày 13/2 năm Tân Sửu.

Ngày 30/3/2021 Dương lịch tức ngày 18/2 năm Tân Sửu.

Ngày 3/4/2021 Dương lịch tức ngày 22/2 năm Tân Sửu.

Ngày 8/4/2021 Dương lịch tức ngày 27/2 năm Tân Sửu.

Ngày 14/4/2021 Dương lịch tức ngày 3/3 năm Tân Sửu.

Ngày 18/4/2021 Dương lịch tức ngày 7/3 năm Tân Sửu.

Ngày 24/4/2021 Dương lịch tức ngày 13/3 năm Tân Sửu.

Ngày 29/4/2021 Dương lịch tức ngày 18/3 năm Tân Sửu.

Ngày 3/5/2021 Dương lịch tức ngày 22/3 năm Tân Sửu.

Ngày 8/5/2021 Dương lịch tức ngày 27/3 năm Tân Sửu.

Ngày 14/5/2021 Dương lịch tức ngày 3/4 năm Tân Sửu.

Ngày 18/5/2021 Dương lịch tức ngày 7/4 năm Tân Sửu.

Ngày 24/5/2021 Dương lịch tức ngày 13/4 năm Tân Sửu.

Ngày 29/5/2021 Dương lịch tức ngày 18/4 năm Tân Sửu.

Ngày 2/6/2021 Dương lịch tức ngày 22/4 năm Tân Sửu.

Ngày 7/6/2021 Dương lịch tức ngày 27/4 năm Tân Sửu.

Ngày 12/6/2021 Dương lịch tức ngày 3/5 năm Tân Sửu.

Ngày 16/6/2021 Dương lịch tức ngày 7/5 năm Tân Sửu.

Ngày 22/6/2021 Dương lịch tức ngày 13/5 năm Tân Sửu.

Ngày 27/6/2021 Dương lịch tức ngày 18/5 năm Tân Sửu.

Ngày 1/7/2021 Dương lịch tức ngày 22/5 năm Tân Sửu.

Ngày 6/7/2021 Dương lịch tức ngày 27/5 năm Tân Sửu.

Ngày 12/7/2021 Dương lịch tức ngày 3/6 năm Tân Sửu.

Ngày 16/7/2021 Dương lịch tức ngày 7/6 năm Tân Sửu.

Ngày 22/7/2021 Dương lịch tức ngày 13/6 năm Tân Sửu.

Ngày 27/7/2021 Dương lịch tức ngày 18/6 năm Tân Sửu.

Ngày 31/7/2021 Dương lịch tức ngày 22/6 năm Tân Sửu.

Ngày 5/8/2021 Dương lịch tức ngày 27/6 năm Tân Sửu.

Ngày 10/8/2021 Dương lịch tức ngày 3/7 năm Tân Sửu.

Ngày 14/8/2021 Dương lịch tức ngày 7/7 năm Tân Sửu.

Ngày 20/8/2021 Dương lịch tức ngày 13/7 năm Tân Sửu.

Ngày 25/8/2021 Dương lịch tức ngày 18/7 năm Tân Sửu.

Ngày 29/8/2021 Dương lịch tức ngày 22/7 năm Tân Sửu.

Ngày 3/9/2021 Dương lịch tức ngày 27/7 năm Tân Sửu.

Ngày 9/9/2021 Dương lịch tức ngày 3/8 năm Tân Sửu.

Ngày 13/9/2021 Dương lịch tức ngày 7/8 năm Tân Sửu.

Ngày 19/9/2021 Dương lịch tức ngày 13/8 năm Tân Sửu.

Ngày 24/9/2021 Dương lịch tức ngày 18/8 năm Tân Sửu.

Ngày 28/9/2021 Dương lịch tức ngày 22/8 năm Tân Sửu.

Ngày 3/10/2021 Dương lịch, ứng với ngày 27/8 năm Tân Sửu.

Ngày 8/10/2021 Dương lịch, ứng với ngày 3/9 năm Tân Sửu.

Ngày 12/10/2021 Dương lịch, ứng với ngày 7/9 năm Tân Sửu.

Ngày 18/10/2021 Dương lịch, ứng với ngày 13/9 năm Tân Sửu.

Ngày 23/10/2021 Dương lịch, ứng với ngày 18/9 năm Tân Sửu.

Ngày 27/10/2021 Dương lịch, ứng với ngày 22/9 năm Tân Sửu.

Ngày 1/11/2021 Dương lịch, ứng với ngày 27/9 năm Tân Sửu.

Ngày 7/11/2021 Dương lịch, ứng với ngày 3/10 năm Tân Sửu.

Ngày 11/11/2021 Dương lịch, ứng với ngày 7/10 năm Tân Sửu.

Ngày 17/11/2021 Dương lịch, ứng với ngày 13/10 năm Tân Sửu.

Ngày 22/11/2021 Dương lịch, ứng với ngày 18/10 năm Tân Sửu.

Ngày 26/11/2021 Dương lịch, ứng với ngày 22/11 năm Tân Sửu.

Ngày 1/12/2021 Dương lịch, ứng với ngày 27/10 năm Tân Sửu.

Ngày 6/12/2021 Dương lịch, ứng với ngày 3/11 năm Tân Sửu.

Ngày 10/12/2021 Dương lịch, ứng với ngày 7/11 năm Tân Sửu.

Ngày 16/12/2021 Dương lịch, ứng với ngày 13/11 năm Tân Sửu.

Ngày 21/12/2021 Dương lịch, ứng với ngày 18/11 năm Tân Sửu.

Ngày 25/12/2021 Dương lịch, ứng với ngày 22/11 năm Tân Sửu.

Ngày 30/12/2021 Dương lịch, ứng với ngày 27/11 năm Tân Sửu.

Ngày tam nương là gì 3

Ngày tam nương trong năm 2021

Ngày tam nương có cưới được không?

Ngày tam nương có cưới được không? Câu trả lời là không nên, cưới trong ngày này gia đình không hạnh phúc trọn vẹn, hay xảy ra xích mích vợ chồng.

Những điều cần kiêng kỵ trong ngày tam nương

Không nên làm việc lớn

Những công việc như khai trương, làm nhà, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành đều không nên làm trong ngày này, vì dễ gặp xui xẻo. Tổ chức cưới trong ngày này hạnh phúc không trọn vẹn, công việc kinh doanh không phát triển,…

Thận trọng khi đi ngoài đường

Ngày này ra đường nên cẩn thận để tránh các tai nạn nguy hiểm, tránh làm những việc nặng dễ bị ảnh hưởng từ âm khí.

Kiêng quan hệ vợ chồng

Ngày này quan hệ vợ chồng dễ dẫn đến những xích mích không đáng có trong quan hệ vợ chồng, những rắc rối có thể phát sinh từ những việc vô cùng đơn giản, những điều mà con người không thể lý giải được vì nó thuộc về tâm linh.

Kiêng sinh con

Ngày tam nương đã được cho là ngày xấu, nhưng việc sinh con trong ngày này xấu hay tốt còn phụ thuộc vào giờ sinh. Nhưng đa số sinh trong ngày này mẹ và đứa trẻ dễ gặp vấn đề về sức khỏe, trẻ dễ mắc bệnh hay ốm đau, còi cọc.

Nhưng sự xuất hiện của đứa bé đã là món quà rất tuyệt vời đến với gia đình, là một ngày ý nghĩa với bố mẹ. Nên yếu tố tam nương chỉ là yếu tố rất nhỏ quyết định đến hậu vận sau này của đứa bé, còn phụ thuộc rất nhiều vào sao chiếu mệnh,… Nên nếu bạn sinh vào ngày này cũng không nên quá lo lắng, hãy chào đón đứa bé với cả tấm lòng, hạnh phúc và bình yên sẽ đến.

Ngày tam nương là gì 4

Sinh con trong ngày tam nương

Cách hóa giải ngày tam nương

Dùng cơ chế “chế sát”

Dùng quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc để khắc chế vận xấu của ngày này. Hãy xem ngày đó thuộc hành gì, ví dụ thuộc hành Mộc thì hãy chọn giờ Kim vì Kim khắc Mộc. Hay ngày tam nương là ngày Thủy thì bạn chọn giờ Thổ vì Thổ khắc Thủy.

Dùng cơ chế “hóa Sinh”

Nếu không dùng quy luật tương khắc thì bạn có thể dùng quy luật tương sinh, ví dụ ngày tam nương là ngày Thủy thì chọn giờ Kim để hóa giải.

Dùng cơ chế “tị hòa”

Tị hòa hay còn gọi là tam hợp ví dụ bạn tuổi Thìn hãy mời người tuổi Thân và tuổi Tý đến làm đại sự cùng bạn.

Thay đổi người chủ trì

Những ngày trọng đại như xây nhà thì nên mượn tuổi ngày khác để hóa giải ngày tam nương.

0903080686