Bài văn khấn phóng sinh đơn giản tại nhà

Bài văn khấn phóng sinh đơn giản tại nhà 2

Bài văn khấn phóng sinh đơn giản tại nhà để nhà nhà, người người đều có thể thực hiện nghi lễ phóng sinh đúng cách. Ngoài ra chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết cách thực hiện lễ phóng sinh, những lưu ý và ý nghĩa của việc phóng sinh. Cùng Điêu Khắc Sài Gòn ART tìm hiểu ngay tại đây.

Bài văn khấn phóng sinh đơn giản tại nhà 1

Phóng sinh

Phóng sinh là gì? Phóng sinh để làm gì? Thời gian phóng sinh tốt nhất?

Phóng sinh là giải phóng/thả các con vật bị nhốt, những con vật sắp bị đem đi giết thịt. Chúng ta sẽ bỏ tiền ra để mua lại những con vật sắp bị giết thịt này sau đó thả chúng ra để tạo phước và gặp may mắn ở đời.

Phóng sinh giống như giúp người đang gặp khó khăn thoát nạn, thoát khỏi cảnh bị giam giữ, đau khổ, tra tấn, sắp bị giết thịt,… đây là cách mang lại sự sống mới, mang đến cuộc sống mới bình an cho những sinh vật đang bị đe dọa mạng sống.

Thời gian phóng sinh tốt nhất trong năm thường là các ngày rằm hoặc ngày đầu năm, mong một sự khởi đầu mới mẻ trong năm, trong tháng.

Tìm hiểu về lễ cúng phóng sinh

Lễ cúng phóng sinh theo đúng nghi thức là trước tiên loài vật được mang lên chùa để thực hiện chú nguyện. Các thầy chùa sẽ thực hiện lòng đại từ bi bằng nghi thức quy y tam bảo và sám hối nghiệp chướng cho con vật đó.

Đó là làm lễ cúng phóng sinh trên chùa, nếu bạn tự thực hiện lễ phóng sinh tại nhà thì cần phải đọc bài văn khấn phóng sinh và làm theo các bước sẽ được nêu sau đây.

Bài văn khấn phóng sinh đơn giản tại nhà 2

Lễ cúng phóng sinh

Một số cách phóng sinh

Không đặt nặng về hình thức: Theo nghi lễ thì những con vật được phóng sinh trước tiên sẽ được mang lên chùa làm lễ chú nguyện sau đó mới thả. Nhưng không phải lúc nào thầy chùa cũng có mặt để thực hiện nghi lễ này.

Nghi lễ này nằm tạo điều kiện quy y tam bảo và sám hối nghiệp chướng cho con vật trước khi phóng sinh. Nhưng chúng ta không nên quá quan trọng hình thức, lòng tốt, lòng từ bi đến từ tâm. Hãy thực hiện phòng sinh theo cách của bạn, giải thoát cho sinh vật khỏi giam cầm càng sớm càng tốt.

Không quan trọng số lượng: Như đã nói làm việc thiện từ tâm và phải trong tầm khả năng của mình, không phải cứ công đức nhiều thì sẽ được hưởng phú quý, may mắn nhiều. Đừng đặt nặng việc bạn phóng sinh bao nhiêu sinh vật, hãy quan trọng bạn phóng sinh như thế nào.

Đừng sợ người khác bắt: Đừng sợ sinh vật bạn phóng sinh rồi bị người khác bắt thịt, người làm việc xấu ắt sẽ bị báo ứng. Hành động của họ đang tạo nghiệp mà chính họ sẽ là người gánh chịu sau này.

Tìm hiểu về môi trường sống của sinh vật: Bạn cần biết sinh vật đó sống trong môi trường gì, nước hay rừng, nơi có nhiệt độ nóng hay ẩm. Việc bạn phóng sinh xong chúng có cuộc sống tốt không là rất quan trọng.

Vì nếu bạn phóng sinh xong vì môi trường không thích hợp ví cụ như thả cá vào ao hồ ô nhiễm khiến cuộc sống mới của chúng còn khổ ải hơn cả cái chết thì không gọi là phóng sinh.

Không nên xem ngày phóng sinh: Phóng sinh là việc làm từ tâm, giúp các con vật thoát khỏi sự khổ ải, hành động từ tâm.

Bài văn khấn phóng sinh đơn giản tại nhà 3

Văn khấn cúng phóng sinh

Bài văn khấn cúng phóng sinh đơn giản tại nhà

Văn khấn phóng sinh đơn giản tại nhà:

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trờ

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

Văn khấn phóng sinh dành cho phật tử

Bài cúng phóng sinh:

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nguyện đem lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo.

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng quay về bến giác

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

Hôm nay có thiện nhân (tín nữ) thế danh là …………… phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh (tên các loài động vật) ….. đây để phóng thích.

Cúi mong tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ (3 lần)

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh tại nhà

Bài văn khấn phóng sinh đơn giản tại nhà 4

Hướng dẫn phóng sinh tại nhà

(Chắp tay, để các con vật phía trước, tâm hướng tới chư Phật bạch lễ)

Bạch Phật

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật chứng minh cho con, đệ tử con tên là… ở tại… Con một lòng tôn kính chư Phật, tôn kính giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền cho nhân thiên. Đệ tử con vâng lời Đức Phật dạy, tu tâm từ bi, cứu mạng chúng sinh.

Con mua mạng nhưng chúng (kể tên loài)… này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng, con xin hướng nguyện cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát được nghiệp làm súc sinh, nương tựa oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người, gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân, đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Con xin hướng nguyện, kết duyên pháp lữ với chúng (kể tên loài)… này, luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối tất cả các tội nghiệp, từ vô thủy kiếp, mà con và gia đình, đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp con và gia đình, tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng, do các ác nghiệp mà con và gia đình đã gây tạo. Con xin hồi hướng cho gia đình chúng con, tăng trưởng phúc lành, mọi người không gặp các ác duyên, không làm các việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm, không bị tổn hại đến thân thể, tính mạng. Hồi hướng cho cha, mẹ cùng các thành viên trong gia đình được sức khỏe, thọ mạng được kéo dài, đầy đủ duyên lành tu theo chính Pháp Phật.

Con xin chư Phật chứng minh cho con, gia hộ cho con cùng các chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi hướng của con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Hồi hướng

Phóng sinh tu tập, công đức có bao nhiêu,

Con xin lấy đó hồi hướng về,

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,

Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

Nguyện đem công đức tu hành này,

Chan rải mười phương khắp tất cả,

Hết thảy chúng con cùng các loài,

Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

Tam tự quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ) (3 tiếng chuông, đặt dùi chuông lên miệng chuông để ngắt chuông)

Khi gia đình thả phóng sinh thì đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:…), chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)… giờ này con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề: “PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, RỘNG KHẮP THẾ GIAN.”

Thả xong đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Một số lưu ý khi cúng phóng sinh

Phóng sinh phải xuất phát từ tâm, không nên vụ lợi vì ý nghĩa tư lợi mới thực hiện phóng sinh. Không khoe khoang thực hiện nghi lễ linh đình làm kích thích lòng tham của người săn bắt, việc đó càng tạo thêm nghiệp chướng.

Khi phóng sinh phải nhẹ nhàng, ví dụ khi thả cá không nên đổ ầm cả xô cá xuống sông, có thể làm cá bị thương mà chết. Nên chọn đúng môi trường để sau khi được phóng sinh sinh vật có cuộc sống tốt.

Không nên phóng sinh các loại vật gây hại như ốc bươu vàng, rắn độc, chuột,…

Trên đây là toàn bộ cách phóng sinh và các bài cúng phóng sinh tại nhà, cho phật tử, chúc các bạn thực hiện phóng sinh thành công.

Liên hệ