Đại thế chí bồ tát là ai là? 10 Mẫu tượng đại thế chí bồ tát đẹp nhất 2021

Tượng đại thế chí bồ tát 1

Tượng đại thế chí bồ tát được thể hiện hỗ trợ Đức Phật trong việc tiếp nhận các linh hồn của các tín đồ. Những câu chuyện về cuộc đời của ngài, miêu tả những nỗ lực của vị bồ tát để trau dồi các phẩm chất, bao gồm đạo đức, hy sinh bản thân và trí tuệ, những thứ sẽ xác định ngài là một vị phật. Cùng tìm hiểu nhiều hơn về ngài tại đây.

Tượng đại thế chí bồ tát 1

Tượng đại thế chí bồ tát hay được đặt ở trong chùa

Đại thế chí bồ tát là ai?

Đại Thế Chí Bồ Tát còn có những tên gọi khác như là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Lượng Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát,…hoặc cũng có thể gọi vắn tắt là Thế Chí.

Trong Tây Phương Tam Thánh, ngài là vị Bồ Tát đứng bên phải của đức Phật A Di Đà, cổ đeo chuỗi anh lạc và tay thì cầm hoa sen xanh. Trong đó hoa sen xanh tượng trưng cho thanh tịnh. Dùng trí tuệ để dứt khỏi những phiền não vô minh và cứu vớt chúng sinh lên khỏi vũng bùn ác trược, cũng như đóa sen vươn mình lên cao “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Trong truyền thống tượng Đại thế chí bồ tát được đặt nhiều ở các đền Phật giáo ở Tây Tạng, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Người ta cho rằng bất cứ ai thực hiện nguyện vọng thức tỉnh và nguyện vọng, thường trong bối cảnh nghi lễ chung, sẽ trở thành một vị phật do đó là một vị bồ tát.

Những người mới bắt đầu trên con đường thành Phật đến những người đã dành cả đời để rèn luyện và nhờ đó có được sức mạnh siêu nhiên.

Những vị bồ tát “thiên tử” này về mặt chức năng tương đương với các vị phật về trí tuệ, lòng từ bi và sức mạnh của họ: lòng từ bi thúc đẩy họ giúp đỡ những người bình thường, trí tuệ của họ cho họ biết cách tốt nhất để làm điều đó, và sức mạnh tích lũy của họ cho phép họ hành động theo những cách kỳ diệu.

Đại Thế Chí bồ tát là nam hay nữ?

Theo tương truyền thì trước khi làm Phật thì Đại Thế Chí là Ni Ma Thái Tử (con của vua Vô Tránh Niệm), tức là nam nhân. Sau khi Ngài vâng lời phụ vương khuyên bảo đã phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng. Và bắt đầu trải qua hằng sa kiếp, Ni Ma Thái Tử đầu thai ra thân khác đời khác, kiếp nào cũng hằng giữ bổn nguyện, quyết chí tu hành, học đạo Đại Thừa. Sau đó chờ đến thời kỳ quả mãn công viên mới bổ xứ làm Phật mệnh danh là Đại Thế Chí được giữ dưới dạng nữ nhân là chủ yếu (đôi khi ta vẫn gặp hình dạng Phật dưới dạng nam nhân)

Phật Đại Thế Chí không phân biệt là nam hay nữ, vì ngài đã trải qua hằng sa kiếp để thành Phật. Quan trọng là Đại Thế Chí là vị Phật dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, độ trì cho tất cả mọi người dù là giới tính nào đi nữa.

Ý nghĩa của tượng Đại thế chí bồ tát

Điêu khắc tượng đại thế chí bồ tát trên khắp châu Á là đại diện cho những lời dạy và hành trình của Đức Phật Gautama. Mỗi bức tượng có các đặc điểm chung về thể chất, tư thế và tư thế xác định mục đích và ý nghĩa của nó.

Các cử chỉ tay của Đức Phật, được gọi là mudras, biểu thị sự giảng dạy, thiền định, giác ngộ và trí tuệ.

Tương tự như vậy, mỗi tư thế của Đức Phật đều có một ý nghĩa cụ thể. Đức Phật thường được đại diện ở ba tư thế: ngồi, đứng, hoặc ngả. Mặc dù ít phổ biến hơn, nhưng cũng có một số hình ảnh tượng trưng cho Đức Phật đi bộ.

Tượng đại thế chí bồ tát 3

Ý nghĩa tượng mang lại nhiều may mắn bình an

Các vị Bồ tát là hình tượng thường thấy trong văn học nghệ thuật Phật giáo. Một chủ đề nổi bật trong văn học đại chúng là về sự vĩ đại được che giấu của các vị bồ tát.

Trong nhiều câu chuyện, những cá nhân bình thường hoặc thậm chí là khiêm tốn khác biệt được tiết lộ là những vị bồ tát vĩ đại, những người đã giả dạng bình thường để cứu người khác.

Trong dân gian phổ biến, các vị bồ tát xuất hiện như một vị thần cứu tinh, một vai trò mà họ có được thông qua sự phát triển của những ý tưởng trước đó và thông qua sự kết hợp với các vị thần địa phương đã tồn tại.

Sự tích về phật đại thế chí bồ tát

Bồ Tát Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo, thì Ngài chính là con thứ 3 của vua Vô Tránh Niệm tên là Ni Ma Thái Tử. Ngài vâng lời phụ vương phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sanh. Những hạnh tu mà Ngài chú tâm là:

– Ba nghiệp của thân: Không sát hại chúng sanh, không trộm cướp của người và không tà dâm.

– Bốn nghiệp của miệng: Không nói láo xược, không nói lời thêu dệt, không nói lời hai chiều và không nói lời độc ác.

– Ba nghiệp của ý: Không tham nhiễm danh lợi và sắc dục, không hờn giận oán cừu và không si mê ám muội, cùng các món hạnh tu thanh tịnh mà hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cầu đặng một thế giới trang nghiêm đẹp đẽ, như cõi Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai.

Trong khi đó, thì Ngài cũng còn tu Bồ tát Đạo, làm việc Phật sự, dạy dỗ mọi người và làm những sự lợi ích cho các loài hữu tình để mà cầu mau đặng hoàn mãn các món công hạnh đã thệ nguyện. Đến chừng Phật Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai diệt độ rồi, thì ngài sẽ thành đạo, kế ngôi Phật truyền chánh pháp mà hóa độ chúng sinh.

Phật Bảo Tạng nghe mấy lời vủa Ni Ma Thái tử nguyện ở trên, liền thọ ký rằng: “Theo như lòng của ngươi muốn thành tựu một thế giới rộng lớn trang nghiêm, thì qua đời vị lai, trải hằng hà sa kiếp, sau nầy làm Bồ tát hiệu là Đại Thế Chí, phụ tá bên cạnh đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Và, sau nữa ngươi sẽ thành Phật hiệu là “Thiên Trụ Công Đức Bảo Vương” ở thế giới Đại Thế”.

Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đại Thế Chí có nghĩa là dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp mười phương, khiến chúng sanh trong ba đường ác được giải thoát và được năng lực vô thượng.

Ngài đã dùng pháp môn Niệm Phật Tam muộI để tự tu và hóa đô chúng sanh. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca hỏi chỗ sở tu sở đắc của các vị A–la-hán và Bồ tát, thì ngài trả lời rằng: “Thời Đức Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang dạy con niệm Phật Tam muội…Nhơn địa xưa của con dùng tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn. Nay ở thế gian nầy, con tiếp độ người niệm Phật về Tịnh độ”. Đức Quán Thế Âm dùng lòng từ bi lắng nghe tiếng đau khổ đến cứu độ chúng sinh, còn Bồ Tát Đại Thế Chí dùng ánh sáng trí tuệ soi đường cho chúng sinh được giải thoát.

Thờ tượng Đại thế chí bồ tát như thế nào?

Có một truyền thống rằng khi Đức Phật lên Thiên đàng để thuyết giảng cho người mẹ quá cố của mình, nhà vua quá nhớ sự hiện diện của ngài nên đã nhờ các nghệ nhân tạo ra một bản sao bằng gỗ đàn hương.

Bức tượng được đặt ở nơi ông đã ngồi và khi Đức Phật trở lại, nó đứng và chào ông. Hãy ngồi xuống, thế chỗ của bạn, Đức Phật được cho là đã nói với bức tượng. Sau khi tôi rời khỏi thế giới này, bạn sẽ phục vụ như một người dẫn đường cho những người theo tôi.

Các giảng viên Phật giáo chỉ ra rằng bất chấp tầm quan trọng của các bức ảnh, các Phật tử không thờ cúng chúng.

Điều chính yếu là chúng ta tôn kính Đức Phật bởi vì chúng ta hiểu những lời dạy của Ngài.

Việc thờ cúng bồ tát không hẳn phải là gì đó hiện hữu, mà là sự vô hình, lòng kính trọng vô hình trong tâm cũng đã là một cách thờ cúng.

Tượng đại thế chí bồ tát 4

Việc thờ cúng xuất phát từ tâm

Cách bài trí tượng đại thế chí bồ tát

Đặt tượng đại thế chí bồ tát trong nhà sao cho đối diện với cửa trước không chỉ thu hút năng lượng dương hay chi mà còn có tác dụng xua đuổi những thế lực tiêu cực mang tà khí vào nhà.

Thay vì đặt tượng Phật trên sàn nhà hoặc trên một chiếc ghế đẩu thấp, bạn nên đặt tượng trên bàn hoặc tủ cao ít nhất hai bộ rưỡi.

Trong khu vực học tập của trẻ, đặt tượng Phật trên bàn làm việc hoặc trên kệ treo tường, nơi có thể nhìn thấy khi trẻ ngồi làm việc trên bàn học, giúp mang lại một yếu tố tốt lành, bổ sung năng lượng tích cực và giúp đạt được các mục tiêu học tập.

Đây là phòng nơi khách ngồi, vì vậy thật tuyệt nếu có một bầu không khí thanh bình trong đó. Đặt tượng Phật trong phòng khách giúp đạt được điều đó. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bức tượng hướng ra cửa trước.

Bạn cũng có thể sử dụng một tượng Phật nhỏ trong không gian làm việc của mình ở nhà hoặc tại văn phòng để thu hút năng lượng tích cực mang lại thành công trong kinh doanh và thịnh vượng.

Những khu vườn là để thư giãn và việc đặt một bức tượng Phật ở một góc có tác dụng tuyệt vời trong việc tăng thêm cảm giác nhẹ nhàng cho khu vực.

Tùy thuộc vào việc bạn sử dụng khu vườn để thiền định hay thư giãn, một bức tượng Phật, ở tư thế thiền định hoặc nằm nghiêng, là lý tưởng.Tượng đại thế chí bồ tát 2

Điêu khắc tượng đại thế chí bồ tát

Một bức tượng Phật giúp tăng cường năng lượng tích cực trong một căn phòng dành riêng cho việc thiền định hoặc tập yoga.

Giữ bức tượng ngang tầm mắt hoặc cao hơn để bạn có thể nhìn vào tượng khi ngồi xuống. Một bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng là hoàn hảo vì nó tạo thêm yếu tố nhẹ nhàng cho khu vực.

Trong nhà theo đạo Phật, tượng thường được đặt ở bàn thờ. Khi bạn đặt bàn thờ hoặc phòng cầu nguyện, hãy chọn nơi không bị xáo trộn.

Mua tượng Đại thế chí bồ tát ở đâu?

Tượng phật đại thế chí bồ tát có thể tìm mua ở các cơ sở điêu khắc trên cả nước, lựa chọn các cơ sở sản xuất uy tín để có được bức tượng hoàn mỹ.

Liên hệ