15+ Mẫu Tượng Văn Thù Bồ Tát Và Phổ Hiền Bồ Tát Phong Thủy

Tượng văn thù bồ tát và tượng phổ hiền bồ tát 6

Hàng trăm triệu người thực hành Phật giáo trên toàn thế giới, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi một số di chúc lớn nhất và ấn tượng nhất đối với bất kỳ tín ngưỡng nào lại là những bức tượng văn thù bồ tát khác nhau được tìm thấy trên khắp châu Á, nơi tập trung đông nhất các Phật tử. Từ những bức phù điêu trên đá tinh xảo đến những tác phẩm điêu khắc được sơn màu rực rỡ.

Tượng văn thù bồ tát và tượng phổ hiền bồ tát 6

Mẫu tượng văn thù sư lợi bồ tát đẹp

Ý nghĩa của việc thờ tượng Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát và tượng Văn Thù Bồ tát là hai vị thường được nhắc đến nhiều trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu như Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là hai bậc Đại Bi, Đại Dũng thì Phổ Hiền là Đại Hạnh và Văn Thù là Đại Trí.

Phổ Hiền Bồ Tát là ai?

Hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát Đẳng Giác, có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới. Tùy theo mong cầu của chúng sinh mà hiện thân hóa độ. Phổ Hiền Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật Giáo Đại Thừa.

Ý nghĩa danh hiệu

Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng Giác Bồ-tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Phổ Hiền Bồ Tát được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho “Bình đẳng tính trí” tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt.

Tượng văn thù bồ tát và tượng phổ hiền bồ tát 3

Mười hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền

1. Kính lễ chư Phật

2. Xưng tán Như Lai

3. Quảng tu cúng dường

4. Sám hối nghiệp chướng

5. Tùy hỷ công đức

6. Thỉnh Chuyển Pháp Luân

7. Thỉnh Phật trụ thế

8. Thường tùy Phật học

9. Hằng thuận chúng sinh

10. Phổ giai hồi hướng

Hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát

Tượng Phổ Hiền bồ tát có 2 dáng đứng và ngồi.

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát dáng đứng: Dáng đứng thì Ngài thường xuất hiện bên cạnh Phật Thích Ca. Ngài đứng bên phải, còn Văn Thù Bồ tát đứng bên trái. Có khi các Ngài được vây quanh bởi mười sáu vị hộ pháp bảo vệ cho kinh Bát Nhã. Ngài thường xuất hiện như một vị Bồ tát với vương miện và y trang đầy ắp châu báu như một ông hoàng và nhiều tranh ảnh tượng.

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát dáng ngồi: Còn dáng ngồi thì Bồ tát ngồi trên voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí tuệ vượt chướng ngại vì không có loài nào có sức mạnh di chuyển bằng voi. Sáu ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu giác quan. Voi sáu ngà là tượng trưng cho Lục độ: Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Nhẫn nhục, Thiền định và Trí huệ.

Ngài chèo thuyền Lục độ để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Mặc dù bể khổ thì rộng lớn mênh mông còn chúng sinh thì vô lượng nhưng Ngài vẫn không ngại nhọc nhằn tiếp tục cứu vớt chúng sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Với chiếc chèo bố thí, cánh buồm tinh tấn, mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ, Ngài luôn luôn kiên nhẫn tiến tới mà chẳng ngại sóng gió để cứu giúp chúng sinh.

Tượng Văn Thù Bồ Tát – câu chuyện về văn thù bồ tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay Văn Thù Bồ Tát (tiếng Phạn gọi là Mạn Thù Sư Lợi) có vị trí quan trọng trong Phật Giáo. Là vị Bồ tát tiêu biểu cho trí tuệ và ánh sáng của học vấn. Đạt được thành quả tu hành bằng phương diện tri thức. Ngài là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ. Ngài thường được Xưng là trí tuệ đệ nhất. Trong Hiển giáo, Ngài thường cùng với Phổ Hiển Bồ Tát thành đôi.

Tượng văn thù bồ tát và tượng phổ hiền bồ tát 2

Văn Thù Bồ Tát

Văn Thù Bồ Tát thân sáng hồng như Mặt trời bình minh. Ngài thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Đầu Ngài đội mũ Ngũ Phật, nêu biểu ngũ trí Phật. Nằm kế trên đỉnh đầu nêu biểu Nội chứng Ngũ trí.

Biểu tượng đặc thù của Ngài là trên tay phải, dương cao lên khỏi đầu, là một lưỡi gươm Bát Nhã đang bốc lửa.

  • Nó mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận và đưa con người đến trí tuệ viên mãn.
  • Tương truyền rằng, các đời vua anh minh, tinh thông ngũ minh, bác học hay các thành tựu giả đều là Hóa Thân chuyển thế của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Những tổ sư truyền thừa của dòng Tát Ca có Ngài Tát Ca Biện Trí Đạt, Long Khiếm Ba Tôn Giả, Tông Khách Ba Tổ Sư là Hóa Thân chuyển thế của Đức Văn Thù.

Trong khi đó, tay trái của Ngài đang cầm cành hoa sen xanh, ngón tay hướng lên trên, hoa cao ngang tai, trên hoa sen là Kinh Bát Nhã.

  • Đây là biểu trưng cho trí tuệ Bát Nhã rộng sâu như Kinh Điển của Ngài.Đây là biểu trưng cho tỉnh thức, giác ngộ, cũng có nghĩa là dùng trí tuệ để dứt sạch mọi nhiễm ô tham ái, như hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm bùn.
  • Chiếc giáp Ngài mang trên người gọi là giáp nhẫn nhục. Nhờ nó nên các mũi tên thị phi không xâm phạm vào thân. Nó có thể che chở cho Ngài vẹn toàn tâm từ bi do đó bọn giặc sân hận oán thù không thể nào lay chuyển được hạnh nguyện của Bồ tát. Bồ tát không bao giờ rời chiếc giáp nhẫn nhục bởi nếu thiếu nó thì các Ngài không thể nào thực hiện được tâm Bồ đề.

Tượng văn thù bồ tát và tượng phổ hiền bồ tát 1

Hình tượng Văn Thù Bồ Tát

Văn Thù Bồ tát thường ngồi trên lưng sư tử xanh. Ở đây, hình ảnh sư tử xanh là biểu thị cho uy lực của trí tuệ. Vì sư tử vốn là loài thú chúa ở rừng xanh, có sức mạnh và uy lực hơn tất cả các loài thú khác. Cho nên, lấy hình ảnh sư tử để biểu trưng cho năng lực vô cùng của trí tuệ. Đó cũng là trí của Phật. Bồ tát Văn Thù nhờ trí này nên đã chuyển hóa những vô minh, phiền não, những ý niệm chấp ngã, pháp trở về vô lậu và chứng chân thật tính.

Nói về Phật giáo Á châu thì Ngũ Đài sơn bên Trung Quốc được xem như là nơi trụ tích của Văn Thù Bồ tát. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng: “Ngài Văn Thù trụ lại ở núi Thanh Lương phía Đông Bắc và hiện đang thuyết pháp cho chư Bồ tát nghe”. Mà núi Thanh Lương sau này được ám chỉ là núi Ngũ Đài.

Ý nghĩa của việc thờ tượng Văn Thù Bồ tát

Chúng ta thờ tượng Văn Thù Bồ tát là để hướng về trí tuệ sẵn có của chúng ta. Vô minh, ái dục đã đưa chúng ta lặn hụp trong vòng sinh tử luân hồi, chịu chồng muôn nỗi khổ đau. Chúng ta hãy thức tỉnh để quay về với trí tuệ sẵn có của mình và dùng thanh gươm trí tuệ chặt đứt lưới tham ái để vượt ra khỏi bể khổ thâm sâu.

Vâng, chỉ có trí tuệ mới có đủ công năng cứu chúng ta ra khỏi vòng luân hồi nghiệp báo. Thêm nữa, Bồ tát là tấm gương sáng cho lợi tha, chúng ta phải dùng lưỡi kiếm trí tuệ này để cứu thoát mọi người trước kẻ thù phiền não, của con rắn độc tham sân si. Có thực hành được như vậy, mới xứng đáng đảnh lễ đức Văn Thù Sư Lợi tay cầm kiếm, mình mặc giáp, ngồi trên lưng sư tử.

Công đức ở trong tự tính chẳng phải bố thí, cúng dường mà có được. Cho nên nói phước chẳng bằng công đức, bố thí chẳng kịp trì kinh là vậy. Có thể thấy, trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại thừa, những nhân vật và hình tượng, ngoài ý nghĩa lịch sử, truyền thuyết, nó còn mang tư tưởng triết học, ẩn dụ và biểu trưng. Người học Phật chúng ta nếu không nắm bắt được tinh thần này thì chắc chắn sự nhận thức sẽ dễ rơi vào định kiến, cực đoan và bị các quan niệm tôn giáo hữu thần đồng hóa.

Tượng văn thù bồ tát và tượng phổ hiền bồ tát 4

Thờ tượng Văn thù bồ tát như thế nào?

Phật tử có thể cúng bái tại nhà hoặc tại chùa. Việc đi lễ chùa với người khác không được coi là điều cần thiết. Các Phật tử thường sẽ dành một phòng hoặc một phần của phòng làm phòng thờ. Sẽ có tượng Phật, đèn cầy, lư hương. Các ngôi chùa Phật giáo có nhiều hình dạng. Có lẽ được biết đến nhiều nhất là những ngôi chùa của Trung Quốc và Nhật Bản.

Một công trình Phật giáo tiêu biểu khác là Bảo tháp, là một công trình kiến ​​trúc bằng đá được xây dựng trên những gì được cho là xá lợi của Đức Phật, hoặc trên các bản sao của lời dạy của Đức Phật.

Các ngôi chùa Phật giáo được thiết kế để tượng trưng cho năm yếu tố: Ngọn lửa, không khí, trái đất, được biểu tượng bằng cơ sở hình vuông, nước, trí tuệ, được biểu tượng bằng đỉnh cao ở trên cùng, tất cả các ngôi chùa Phật giáo đều có một hình ảnh hoặc một bức tượng Phật.

Thờ cúng

Có rất nhiều hình thức thờ phượng Phật giáo cũng như các trường phái Phật giáo. Sự thờ phượng trong truyền thống Đại thừa mang hình thức sùng kính đối với Đức Phật và các vị Bồ tát. Người thờ cúng có thể ngồi chân trần trên sàn đối diện với tượng văn thù bồ tát và tụng kinh. Họ sẽ nghe các nhà sư tụng kinh từ các văn bản tôn giáo, có thể kèm theo các nhạc cụ, và tham gia các buổi cầu nguyện.

Thần chú

Người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên hàng bánh xe cầu nguyện bằng gỗ sơn màu sáng. Thần chú là một từ, một âm tiết, một cụm từ hoặc một lời cầu nguyện ngắn được nói một lần hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần (lớn tiếng hoặc trong đầu một người) và được cho là có tác dụng tâm linh sâu sắc đối với người đó.

Một thần chú rất nổi tiếng là thần chú của Quán Thế Âm: om mani padme hum

Tượng văn thù bồ tát và tượng phổ hiền bồ tát 5

Tượng phổ hiền bồ tát bằng composite

Các bước thỉnh tượng Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát

Đầu tiên cần xác định thờ tượng văn thù bồ tát và phổ hiền bồ tát tại chùa hay tại gia

Nếu là thỉnh để thờ tượng văn thù bồ tát và phổ hiền bồ tát tại chùa cần chú ý:

Thông thường, khi thờ tượng văn thù bồ tát và phổ hiền bồ tát sẽ bộ 03 tượng Phật bao gồm: tượng Phật Thích Ca đặt chính giữa, tượng Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ tát đặt hai bên được gọi là Thích Ca Tam Tôn.

Lưu ý phải đặt tượng Văn Thù – Phổ Hiền Bồ tát thấp hơn tượng Phật Bổn Sư Thích Ca. Thông thường, tượng Văn Thù Bồ Tát sẽ đặt bên tay phải tượng Phật Thích Ca, tượng Phổ Hiền Bồ tát đặt bên tay trái tượng Phật Thích Ca nhưng cũng có những chùa đặt vị trí ngược lại.

Nếu thỉnh tượng Phổ Hiền và Văn Thù Bồ tát thờ tại gia: Cần chọn thỉnh tượng Văn Thù và Phổ Hiền Bồ tát có kích thước phù hợp với gian thờ tại nhà.

Xác định ngân sách để thỉnh tượng Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát

Tượng Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát thực tế được tôn tạo với nhiều chất liệu và kích thước khác nhau. Mỗi chất liệu khác nhau là một chi phí khác nhau rõ rệt, vì thế bạn có thể chọn tượng có chất liệu phù hợp với ngân sách của mình.

Giá thỉnh tượng Phật phụ thuộc vào độ tỉ mỉ và đẹp của tôn tượng, kích thước của tượng và đặc biệt là chất liệu tôn tạo. Thường thì các khách hàng thường chọn Composite rất nhiều vì tượng vừa bền bỉ, đẹp, chi phí lại rất hợp lý cho mọi người dễ dàng thỉnh tượng, vận chuyển lại dễ dàng, đặc biệt là với các tượng lớn.

Xác định ngày an vị tượng để chọn thời gian thỉnh cho phù hợp

Thông thường, nếu thỉnh tượng Phật có sẵn thì thời gian sẽ rất nhanh, tuy nhiên với các tượng có kích thước lớn thì sẽ rất hiếm khi có sẵn mà bạn sẽ phải đặt cơ sở điêu khắc tôn tạo cho mình.

Thời gian đặt tượng tại Điêu Khắc Sài Gòn ART và các cơ sở tượng Phật sẽ rơi vào khoảng 15 ngày đến 3 tháng hoặc hơn – tùy thuộc và kích thước, chất liệu mà bạn thỉnh, ngoài ra còn tùy thuộc và số lượng tượng Phật mà cơ sở điêu khắc đang nhận. Vì thế nên bạn cần liên hệ sớm với điêu khắc gia để được tư vấn và hỗ trợ sớm cho mọi việc thuận lợi hơn.

Lựa chọn địa chỉ thỉnh tượng Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát uy tín

Hiện tại có rất nhiều cơ sở điêu khắc tượng Phật, tuy nhiên không phải ở đâu cũng uy tín để thỉnh tượng Phật. Bạn nên lựa chọn những địa chỉ uy tín, được đánh giá tốt. Bởi vì thỉnh tượng Phật là để thờ, tượng Phật tôn tạo ra phải được làm bằng tất cả cái tâm của người Nghệ sĩ, phải cẩn trọng, tỉ mỉ, khắt khe với các tiêu chí đề ra, làm bằng tất cả sự tôn kính, nhiệt huyết, trí tuệ, phải đạt giá trị chất lượng cao nhất về kỹ thuật, mỹ thuật và thần thái của tôn tượng.

Mua tượng Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát ở đâu?

Hãy liên hệ với Điêu Khắc Sài Gòn ART để được nghe tư vấn chi tiết về từng chất liệu để tạc tượng Văn Thù Bồ Tát  phù hợp với nhu cầu thờ cúng của mỗi quý vị Phật tử, tăng ni. Quý khách không cần bận tâm về giá cả vì mỗi tác phẩm nghệ thuật sẽ phù hợp với cái giá của nó. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho quý vị sự hài lòng lớn nhất, và cùng chung tay lan tỏa đạo lành khắp chốn nhân gian.

Liên hệ