Người Tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt nhất?

Người Tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt nhất 4

Những người tuổi mùi nên khai trương vào những ngày nào, tháng nào trong năm nay để đón tài lộc và may mắn. Việc chọn ngày tuy nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích và hỗ trợ rất nhiều trong việc làm ăn bây giờ và cả sau này. Tất cả những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay sau đây, tuổi mùi khai trương ngày nào tốt tìm hiểu ngay nào.

Người Tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt nhất 1

Tuổi mùi khai trương ngày nào tốt?

Chọn ngày khai trương mở hàng cho tuổi Ất Mùi (1955)

Tuổi Ất Mùi chọn khai trương vào những ngày này sẽ đón tài lộc, may mắn nhiều đường trong làm ăn. Chọn ngày khai trương tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích, may mắn cho con đường kinh doanh và quảng bá sản phẩm.

Tháng 1 Âm lịch như: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1

Những ngày này tốt nhất nên khai trương, xuất hành, xây cất nhà, … làm những việc trọng đại.

Tháng 2 Âm lịch như: 19/2, 25/2

Động thổ, san nền, khai trương, làm tất cả mọi việc vào ngày này sẽ đều suôn sẻ, thuận lợi.

Tháng 3 Âm lịch như: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3

Tốt về tài lộc, khai trương, xuất hành, đại lễ, … khai trương để đón hỷ thần và tài thần trong những ngày này.

Tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 26/4

Muốn cầu tài, cầu lợi thì hãy khai trương vào những ngày này, công việc thuận lợi, buôn bán kinh doanh có lời.

Tháng 5 Âm lịch như: 7/5, 10/5, 22/5

Tháng 6 Âm lịch như: 12/6, 19/6, 24/6

Tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7

Tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 15/8, 21/8

Tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9

Những tháng cuối năm là những tháng bận rộn, việc khai trương vào những tháng này cũng là lựa chọn tốt, hãy chọn những ngày trên.

Người Tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt nhất 2

Chọn ngày khai trương đẹp

Tháng 10 Âm lịch như: 12/10, 17/10, 22/10

Tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Tháng 12 Âm lịch như: 9/12, 15/12, 22/12

Tuổi mùi khai trương ngày nào tốt, nếu bạn định khai trương vào tháng 12 thì hãy chọn những ngày trên.

Chọn ngày khai trương mở hàng cho tuổi Đinh Mùi (1967)

Tháng 1 Âm lịch như: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1

Những ngày này tốt nhất nên khai trương, xuất hành, xây cất nhà, … làm những việc trọng đại.

Tháng 2 Âm lịch như: 19/2, 25/2

Tháng 3 Âm lịch như: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3

Tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 26/4

Tháng 5 Âm lịch như: 7/5, 10/5, 22/5

Tháng 6 Âm lịch như: 12/6, 19/6, 24/6

Chọn khai trương vào những ngày này sẽ đón tài lộc, may mắn nhiều đường trong làm ăn. Chọn ngày khai trương tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích, may mắn cho con đường kinh doanh và quảng bá sản phẩm.

Tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7

Tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 15/8, 21/8

Tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9

Tháng 10 Âm lịch như: 12/10, 17/10, 22/10

Tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Tháng 12 Âm lịch như: 9/12, 15/12, 22/12

Người Tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt nhất 4

Chọn ngày khai trương mở hàng cho tuổi Kỷ Mùi (1979)

Tháng 1 Âm lịch như: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1

Động thổ, san nền, khai trương, làm tất cả mọi việc vào ngày này sẽ đều suôn sẻ, thuận lợi.

Tháng 2 Âm lịch như: 19/2, 25/2

Tháng 3 Âm lịch như: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3

Tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 26/4

Tháng 5 Âm lịch như: 7/5, 10/5, 22/5

Tháng 6 Âm lịch như: 12/6, 19/6, 24/6

Muốn cầu tài, cầu lợi thì hãy khai trương vào những ngày này, công việc thuận lợi, buôn bán kinh doanh có lời. Tuổi mùi khai trương ngày nào tốt, dựa vào tuổi để chọn đúng ngày và tháng khai trương.

Tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7

Tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 15/8, 21/8

Tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9

Tháng 10 Âm lịch như: 12/10, 17/10, 22/10

Tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Tháng 12 Âm lịch như: 9/12, 15/12, 22/12

Chọn ngày khai trương mở hàng cho tuổi Tân Mùi (1991)

Người Tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt nhất 3

Tuổi mùi và ngày khai trương

Tháng 1 Âm lịch như: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1

Tốt về tài lộc, khai trương, xuất hành, đại lễ, … khai trương để đón hỷ thần và tài thần trong những ngày này.

Tháng 2 Âm lịch như: 19/2, 25/2

Tháng 3 Âm lịch như: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3

Tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 26/4

Tháng 5 Âm lịch như: 7/5, 10/5, 22/5

Tháng 6 Âm lịch như: 12/6, 19/6, 24/6

Hãy chọn khai trương vào tháng này, khi mọi người bước vào thời gian rảnh rỗi của năm, công việc kinh doanh của bạn cũng sẽ thuận lợi hơn.

Tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7

Tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 15/8, 21/8

Tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9

Tháng 10 Âm lịch như: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9

Tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Tháng 12 Âm lịch như: 9/12, 15/12, 22/12

Tuổi mùi khai trương ngày nào tốt đã được giải đáp tất cả ở trên, chúc công việc của bạn thuận lợi và suôn sẻ.

0903080686