Người tuổi tý khai trương ngày nào tốt?

Người tuổi tý khai trương ngày nào tốt 1

Nam nữ sinh năm 1960, 1972, 1984, 1996, những người sinh vào năm này nên khai trương ngày nào tốt. Người tuổi tý khai trương ngày nào tốt, công việc kinh doanh hay những công việc trọng đại khác đều rất đúng với “vạn sự khởi đầu nan”. Nên hãy đọc hết bài viết dưới đây để được giải đáp thắc mắc người tuổi tý khai trương ngày nào tốt.

Người tuổi tý khai trương ngày nào tốt 1

Tuổi Tý nên khai trương ngày nào tốt?

Người tuổi Canh Tý (1960) nên chọn ngày khai trương mở hàng ngày nào?

Tháng 1 Âm lịch như: Tháng này không có ngày tốt bạn không nên khai trương

Tháng 2 Âm lịch như: 1/2, 16/2, 25/2, 28/2

Khai trương vào những ngày này sẽ mang lại may mắn cho mọi công việc, nhất là công việc kinh doanh sẽ thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt.

Tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 10/3, 19/3, 26/3

Tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 24/4

Tháng 5 Âm lịch như: 11/5

Tháng 6 Âm lịch như: 2/6, 15/6, 17/6, 20/6, 21/6, 26/6, 29/6

Tháng 7 Âm lịch như: 17/7, 24/7

Tháng 8 Âm lịch như: 16/8, 19/8, 28/8

Tháng 9 Âm lịch như: 4/9, 16/9, 17/9, 29/9

Tháng 10 Âm lịch như: 2/10, 19/10

Tháng 11 Âm lịch như: 9/11, 11/11, 15/11, 19/11, 30/11

Tháng 12 Âm lịch như: 1/12, 8/12, 9/12, 12/12, 24/12, 25/12

Càng về cuối năm việc khai trương các cửa hàng diễn ra rầm rộ, vì dịp cuối năm mọi người đi lại mua sắm nhiều nên việc khai trương cũng thuận lợi hơn. Tuổi tý khai trương ngày nào tốt tiếp theo.

Người tuổi tý khai trương ngày nào tốt 2

Chọn ngày khai trương thuận lợi

Người tuổi Nhâm Tý (1972) nên chọn ngày khai trương mở hàng ngày nào?

Người tuổi Tý sinh năm 1972 nên chọn khai trương cửa hàng vào các ngày và tháng dưới đây, công việc sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn.

Tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 3/1, 12/1, 14/1, 22/1

Tháng 2 Âm lịch như: 1/2, 16/2, 25/2

Tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 10/3, 19/3, 26/3

Tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 24/4

Tháng 5 Âm lịch như: 11/5

Tháng 6 Âm lịch như: 2/6, 9/6, 20/6

Tháng 7 Âm lịch như: 17/7, 24/7

Tháng 7 là tháng cô hồn, mọi người coi đây không phải tháng tốt để tiến hành khai trương hay làm các công việc trọng đại khác. Nhưng nếu bạn bắt buộc phải khai trương vào tháng này thì hãy chọn 2 ngày phía trên.

Tháng 8 Âm lịch như: 16/8, 19/8, 28/8

Tháng 9 Âm lịch như: 4/9, 16/9, 17/9, 29/9

Tháng 10 Âm lịch như: 19/10

Tháng 11 Âm lịch như: 9/11, 15/11, 19/11, 30/11, 6/12

Tháng 12 Âm lịch như: 29/11, 1/12, 8/12, 9/12, 12/12, 24/12, 25/12

Người tuổi tý khai trương ngày nào tốt 3

Chọn ngày tốt sẽ mang lại may mắn sau này

Người tuổi Giáp Tý (1984) nên chọn ngày khai trương mở hàng ngày nào?

Tháng 1 Âm lịch như: 27/12, 28/12, 30/12, 7/1, 10/1, 12/1

Tháng 1 âm lịch người tuổi tý khai trương ngày nào tốt? Hãy chọn những ngày phía trên để mọi việc đều suôn sẻ và thuận lợi.

Tháng 2 Âm lịch như: 1/2, 16/2, 25/2

Tháng 3 Âm lịch như: 28/2, 2/3, 10/3, 26/3

Tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 24/4

Tháng 5 Âm lịch như: 11/5

Tháng 6 Âm lịch như: 2/6, 9/6, 15/6, 20/6, 26/6, 29/6

Những tháng hè này có lẽ công việc sẽ không quá nhiều nhưng cũng không ít, nhưng những tháng giữa năm sẽ thuận lợi để khai trương. Công việc sẽ diễn ra đều đều, thuận lượi khi bạn chọn những ngày khai trương phía trên.

Tháng 7 Âm lịch như: 17/7, 24/7

Tháng 8 Âm lịch như: 16/8, 19/8, 28/8

Tháng 9 Âm lịch như: 4/9, 16/9, 29/9

Tháng 10 Âm lịch như: 19/10

Tháng 11 Âm lịch như: 9/11, 11/11, 19/11

Tháng 12 Âm lịch như: 29/11, 1/12, 8/12, 9/12, 24/12, 25/12

Người tuổi tý khai trương ngày nào tốt 4

Khai trương ngày nào tốt?

Người tuổi Bính Tý (1996) nên chọn ngày khai trương mở hàng ngày nào?

Tháng 1 Âm lịch như: Tháng này không có ngày tốt bạn không nên khai trương

Khi không có ngày đẹp để khai trương thì không nên cố gắng khai trương, vì những công việc quan trọng, trọng đại này chọn ngày là rất quan trọng. Nếu gấp quá thì hãy chuyển sang những ngày tháng 2 âm lịch sau đây.

Tháng 2 Âm lịch như: 1/2, 16/2, 25/2

Tháng 3 Âm lịch như: 28/2, 10/3, 26/3

Tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 24/4

Tháng 5 Âm lịch như: 6/5, 16/5, 24/5

Tháng 6 Âm lịch như: 29/5, 5/6, 10/6, 28/6

Tháng 7 Âm lịch như: 9/7, 10/7, 20/7

Tháng 8 Âm lịch như: 4/8, 12/8, 25/8

Tháng 9 Âm lịch như: 12/9

Tháng 10 Âm lịch như: 20/10, 25/10, 29/10

Tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 10/11, 25/11, 27/11

Tháng 12 Âm lịch như: 29/11, 1/12, 9/12, 25/12

Người tuổi Tý khai trương ngày nào tốt đã được giải đáp phía trên, vì có nhiều sự lựa chọn để chọn ngày tốt nhất còn phụ thuộc vào bạn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng nhất và chọn ngày gần đó để khai trương, chúc bạn có ngày khai trương thành công.

Liên hệ