Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt 1

Khai trương, xuất hành vào năm mới luôn là một trong những lựa chọn vô cùng quan trọng. Mỗi tuổi sẽ có cách chọn ngày và trong giờ khai trương khác nhau, không tuổi nào sống với tuổi nào. Vậy người tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt nhất trong năm?

Tuổi Giáp Ngọ 1954 khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt 1

Giáp Ngọ nên lựa chọn cho mình một ngày khai trương thật hợp phong thủy để công việc làm ăn tốt nhất

Đối với những người sinh năm Giáp Ngọ tức là sinh năm 1954 nên lựa chọn cho mình một ngày khai trương thật hợp phong thủy để công việc làm ăn hoặc công việc kinh doanh có thể trở nên thăng tiến hơn hưng thịnh hơn và trở nên phát triển hơn. Dưới đây là một trong những ngày làm tháng tốt để cho những người tuổi Giáp Ngọ tức sinh năm 1954 có thể dễ dàng làm ăn và tạo được không phát trong việc kinh doanh.

Trong tháng 1 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 6/12, 17/12, 25/12.

Trong tháng 2 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 2/1, 8/1, 16/1, 28/1.

Trong tháng 3 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 9/2, 25/2.

Trong tháng 4 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 2/3, 7/3, 15/3, 28/3.

Trong tháng 5 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 10/4, 27/4.

Trong tháng 6 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 5/5, 14/5, 27/5

Trong tháng 7 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 1/6, 15/6, 28/6.

Trong tháng 8 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 5/7, 18/7, 26/7.

Trong tháng 9 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 5/8, 12/8, 26/8.

Trong tháng 10 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 4/9, 10/9, 25/9, 27/9.

Trong tháng 11 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 8/10, 15/10, 24/10.

Trong tháng 12 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 2/11, 7/11, 18/11, 25/11.

Tuổi Bính Ngọ 1966 khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt 2

Gia chủ tuổi Bính Ngọ tức sinh năm 1966 khi khai trương trong việc kinh doanh cần phải lưu ý chọn ngày

Tưởng tự với các gia chủ tuổi Giáp Ngọ, những tín chủ tuổi Bính Ngọ tức sinh năm 1966 khi khai trương trong việc kinh doanh hoặc lựa chọn cơ sở làm ăn thì cần phải lưu ý đến việc lựa chọn ngày thật tốt thì công việc mới có thể luôn suôn sẻ, tràn đầy lộc tài suốt cả năm. Dưới đây là gợi ý những ngày lành tháng tốt phù hợp cho việc khai trương kinh doanh của những tín chủ tuổi Bính Ngọ tức sinh năm 1966.

Trong tháng 1 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 5/12, 12/12, 27/12.

Trong tháng 2 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 4/1, 8/1, 15/1, 27/1.

Trong tháng 3 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 15/2, 27/2.

Trong tháng 4 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 2/3, 8/3, 16/3, 27/3.

Trong tháng 5 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 1/4, 23/4.

Trong tháng 6 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 4/5, 10/5, 28/5.

Trong tháng 7 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 10/6, 22/6, 25/6.

Trong tháng 8 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 5/7, 20/7, 27/7.

Trong tháng 9 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 9/8, 17/8, 25/8.

Trong tháng 10 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 2/9, 15/9, 22/9, 28/9.

Trong tháng 11 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 9/10, 15/10, 22/10.

Trong tháng 12 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 2/11, 5/11, 24/11, 26/11.

Tuổi Mậu Ngọ 1978 khai trương ngày nào tốt?

Đối với cách tín chủ tuổi Mậu Ngọ, thì đây là một tuổi vô cùng tốt trong tất cả các tuổi Ngọ. Tuy nhiên để công việc làm ăn kinh doanh có thể trở nên thuận lợi hơn, phát triển hơn, gặp nhiều may mắn thì ra chủ tuổi Mậu Ngọ tức sinh năm 1978 cần lựa chọn cho mình một ngày tháng tốt để có thể khai trương. Các chính chủ Mậu Ngọ có thể tham khảo.

Trong tháng 1 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 4/12, 16/12, 22/12.

Trong tháng 2 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 2/1, 13/1, 17/1, 25/1.

Trong tháng 3 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 12/2, 27/2.

Trong tháng 4 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 2/3, 7/3, 19/3, 27/3.

Trong tháng 5 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 10/4, 23/4.

Trong tháng 6 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 2/5, 10/5, 26/5.

Trong tháng 7 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 10/6, 19/6, 27/6.

Trong tháng 8 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 5/7, 8/7, 15/7, 25/7.

Trong tháng 9 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8.

Trong tháng 10 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 5/9, 12/9, 25/9, 26/9.

Trong tháng 11 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 8/10, 17/10, 24/10.

Trong tháng 12 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 8/11, 9/11, 25/11, 29/11.

Tuổi Canh Ngọ 1990 khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt 3

Ngày tốt trong năm để các tín chủ tuổi Canh Ngọ có thể khai trương công việc kinh doanh

Đối với các gia chủ tuổi Canh Ngọ muốn cho công việc làm ăn của mình ngày càng phát triển thuận lợi, tiền tài vào như nước, buôn may bán đắt thì các gia chủ nên lựa chọn cho mình ngày tháng tốt để khai trương. Dưới đây là những ngày tốt trong năm để các tín chủ tuổi Canh Ngọ có thể khai trương công việc kinh doanh của mình tốt nhất.

Trong tháng 1 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 5/12, 15/12, 23/12.

Trong tháng 2 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 2/1, 5/1, 17/1, 27/1.

Trong tháng 3 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 10/2, 25/2.

Trong tháng 4 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 1/3, 8/3, 19/3, 28/3.

Trong tháng 5 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 10/4, 26/4.

Trong tháng 6 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 2/5, 10/5, 27/5.

Trong tháng 7 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 10/6, 19/6, 24/6.

Trong tháng 8 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 5/7, 9/7, 10/7, 27/7.

Trong tháng 9 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 5/8, 15/8, 27/8.

Trong tháng 10 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 17/9, 26/9, 27/9.

Trong tháng 11 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 8/10, 17/10, 26/10.

Trong tháng 12 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 9/11, 15/11, 20/11, 28/11.

Tuổi Nhâm Ngọ 2002 Khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt 4

Các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ 2002 là những tín chủ còn nhỏ tuổi

Các tín chủ tuổi Nhâm Ngọ 2002 là những tín chủ còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên việc lựa chọn ngày khai trương kinh doanh thuận lợi là một điều mà bất kỳ người kinh doanh nào cũng cần phải quan tâm. Để có thể lựa chọn cho mình ngày đẹp nhất cho việc khai trương, mang lại nhiều thành công trong công việc kinh doanh thì các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ nên lựa chọn cho mình những ngày dưới đây để khai trương việc kinh doanh.

Trong tháng 1 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 5/12, 11/12, 27/12.

Trong tháng 2 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 3/1, 14/1, 17/1, 22/1.

Trong tháng 3 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 15/2, 24/2.

Trong tháng 4 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 2/3, 5/3, 16/3, 27/3.

Trong tháng 5 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 1/4, 22/4.

Trong tháng 6 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 2/5, 10/5, 27/5.

Trong tháng 7 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 10/6, 19/6, 24/6.

Trong tháng 8 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 3/7, 9/7, 16/7, 25/7.

Trong tháng 9 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 2/8, 15/8, 27/8.

Trong tháng 10 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 10/9, 24/9, 26/9.

Trong tháng 11 Dương lịch gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 15/10, 21/10.

Trong tháng 12 Dương lịch chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 5/11, 9/11, 24/11, 29/11.

Trên đây là những thông tin về người tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt nhất trong năm để bạn tham khảo và áp dụng cho chính xác mang lại nhiều tài lộc trong năm mới.