Tuổi dậu khai trương ngày nào tốt?

Tuổi dậu khai trương ngày nào tốt 1

Có thể nói ngày khai trương, mở cửa hàng là một trong những ngày vô cùng quan trọng đối với các gia chủ kinh doanh. Chính vì thế mà gia chủ nên lựa chọn sẽ lành tháng tốt trong năm để cho công việc làm ăn luôn diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Vậy người tuổi dậu khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Tân Dậu khai trương ngày nào tốt?

Tuổi dậu khai trương ngày nào tốt 1

Việc lựa chọn ngày lành tháng tốt để khai trương là một trong những việc vô cùng quan trọng

Từ xưa đến nay, việc lựa chọn ngày lành tháng tốt để khai trương mở cửa hàng luôn là một trong những việc vô cùng quan trọng đối với những người chuẩn bị kinh doanh. Đối với tuổi Tân Dậu, tức là người sinh năm 1981 nếu muốn công việc làm ăn luôn luôn may mắn, thuận lợi thì nên chọn ngày khai trương là những ngày dưới đây.

Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 2/12, 7/12, 24/12.

Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 15/1.

Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 3/2, 8/2, 10/2, 25/2.

Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 18/3, 20/3, 28/3.

Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 5/4, 19/4, 25/4.

Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 3/5, 10/5, 27/5.

Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 13/6, 20/6, 22/6.

Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 3/7, 5/7, 15/7, 26/7.

Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 25/8.

Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 5/9, 17/9, 21/9.

Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 7/10, 12/10, 24/10.

Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 3/11, 7/11, 21/11, 26/11.

Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt?

Tuổi dậu khai trương ngày nào tốt 2

Đối với các tín chủ là tuổi Quý Dậu để công việc làm ăn luôn luôn may mắn thì các chính chủ nên lựa chọn ngày hợp phong thủy

Tuổi dậu khai trương ngày nào tốt? Đối với các tín chủ là tuổi Quý Dậu để công việc làm ăn luôn luôn may mắn, suôn sẻ thì các chính chủ nên lựa chọn ngày hợp phong thủy với bản thân mình. Chọn được ngày tốt không chỉ giúp cho công việc làm ăn tránh xui xẻo mà còn có thể buôn may bán đắt. Những tín chủ sinh năm Quý Dậu có thể tham khảo một số ngày tốt trong năm như sau:

Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 6/12, 8/12, 15/12.

Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 3/1, 10/1, 18/1, 22/1.

Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 5/2, 17/2.

Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 9/3, 10/3, 22/3.

Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 9/4, 15/4, 28/4.

Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 5/5, 7/5, 19/5, 25/5.

Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 29/5, 5/6, 10/6, 28/6.

Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 3/7, 10/7, 22/7.

Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 13/8, 25/8.

Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 4/9, 12/9, 25/9.

Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như:

Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 10/11, 25/11, 27/11.

Tuổi Ất Dậu khai trương ngày nào tốt?

Tuổi dậu khai trương ngày nào tốt 3

Gia chủ tuổi Ất Dậu thì vào mỗi tháng trong năm chỉ có từ một đến ba ngày tốt để khai trương trong tháng

Đối với những tín chủ tuổi Ất Dậu thì vào mỗi tháng trong năm chỉ có từ một đến ba ngày là có thể sử dụng làm ngày khai trương vì đây là những ngày tốt nhất trong tháng. Đối với các gia chủ sinh năm Ất Dậu nếu có ý định khai trương, mở cửa hàng thì tốt hơn hết là nên lựa chọn những ngày tháng tốt dưới đây:

Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 29/11, 1/12, 8/12, 9/12, 24/12, 25/12.

Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 19/1, 24/1.

Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 12/2, 18/2, 25/2.

Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 5/3, 17/3, 26/3.

Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 9/4, 15/4, 26/4.

Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 7/5, 9/5, 26/5.

Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 2/6, 9/6, 20/6.

Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 17/7, 24/7.

Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 5/8, 12/8, 21/8, 27/8.

Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 10/9, 14/9, 23/9, 27/9.

Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 5/10, 8/10, 22/10, 24/10.

Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 9/11, 15/11, 19/11, 30/11, 6/12.

Tuổi Đinh Dậu khai trương ngày nào tốt?

Đối với các gia chủ sinh năm 1957 có năm sinh âm lịch là năm Đinh Dậu thì khi có ý định khai trương, gia chủ nên lựa chọn ngày tốt để có thể mang đến thành công cũng như may mắn trong công việc. Các tín chủ sinh năm Đinh Dậu nếu muốn công việc và con đường kinh doanh luôn gặp may mắn, thu lại được nhiều lợi nhuận thì nên lựa chọn những ngày lành tháng tốt trong năm như là:

Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 9/12, 15/12, 22/12.

Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1.

Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 19/2, 25/2.

Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3.

Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 26/4.

Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 7/5, 10/5, 22/5.

Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 12/6, 19/6, 24/6.

Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7.

Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 15/8, 21/8.

Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9.

Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 12/10, 17/10, 22/10.

Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11.

Tuổi Kỷ Dậu khai trương ngày nào tốt?

Tuổi dậu khai trương ngày nào tốt 4

Ngày khai trương không chỉ mang đến ý nghĩa phong thủy mà còn là việc sẽ giúp cho các gia chủ mang đến may mắn

Đối với những gia chủ tuổi Kỷ Dậu, ngày khai trương không chỉ mang đến ý nghĩa phong thủy mà còn là việc sẽ giúp cho các gia chủ mang đến may mắn trong công việc. Chính vì thế những gia chủ sinh năm âm lịch Kỷ Dậu khi khai trương có thể lựa chọn một số ngày đẹp trong năm như:

Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 6/12, 9/12, 15/12, 21/12.

Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: Tháng này không có người tốt bạn không nên khai trương.

Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 7/2, 10/2, 25/2.

Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 9/3, 10/3, 22/3.

Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 15/4, 28/4.

Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 5/5, 9/5, 14/5, 22/5.

Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 14/6, 25/6.

Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 4/7, 10/7, 24/7.

Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 17/8, 25/8.

Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 12/9, 17/9, 24/9.

Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 5/10, 16/10, 23/10.

Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 4/11, 8/11, 12/11, 25/11.

0903080686