Thi Công Rồng Phụng Quấn Trụ Ở Củ Chi

Thi Công Quấn Trụ Ở Củ Chi

Công trình thi công hoa văn rồng phụng quấn trụ tại huyên Củ Chi, TP.HCM

Công trình gồm nhưng hạng mục chính sau:

Cột cao 2,5m, đường kính cột 25cm điêu khắc hoa văn rồng phụng quấn vào cột
Thi Công Phụng Quấn Trụ Ở Củ Chi
Thi Công Quấn Trụ Ở Củ Chi
Liên hệ