Thi Công Hoa Văn Đầu Cột Khách Sạn Anh Hiếu Đường Tô Hiến Thành

Thi công hoa văn đầu cột khách sạn anh Hiếu đường Tô Hiến Thành 6

Công trình khách sạn anh Hiếu đường Tô Hiến Thành quận 10, Sân Vườn Sài Gòn làm chủ thầu đầu tư thi công xây dựng.

Thi công hoa văn đầu cột, tượng composite, tiểu cảnh cầu thang, đào hồ nước, mang đến phong cách châu Âu cho công trình.

Thi công mảng xanh vườn tường, lắp đặt hệ thống ánh sáng cho khách sạn.

Thi công hoa văn đầu cột khách sạn anh Hiếu đường Tô Hiến Thành 1 Thi công hoa văn đầu cột khách sạn anh Hiếu đường Tô Hiến Thành 2 Thi công hoa văn đầu cột khách sạn anh Hiếu đường Tô Hiến Thành 3 Thi công hoa văn đầu cột khách sạn anh Hiếu đường Tô Hiến Thành 4 Thi công hoa văn đầu cột khách sạn anh Hiếu đường Tô Hiến Thành 5 Thi công hoa văn đầu cột khách sạn anh Hiếu đường Tô Hiến Thành 6 Thi công hoa văn đầu cột khách sạn anh Hiếu đường Tô Hiến Thành 7 Thi công hoa văn đầu cột khách sạn anh Hiếu đường Tô Hiến Thành 8

Liên hệ