Thi Công Tượng Phù Điêu Hoa Văn Beerclub Lê Văn Hưu

Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 8

Công trình thi công hoa văn trang trí cho chuỗi hệ thống Kingdom Beerclub do công ty Sân Vườn Sài Gòn làm chủ thầu thực hiện.

Nội thất bên trong beerclub được Điêu Khắc Sài Gòn thiết kế thi công hoa văn đầu cột, dạng thức cột Corithian, bằng chất liệu composite.

Thi công và hoàn thành trong vòng 30 ngày.

Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 1 Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 12 Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 11 Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 10 Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 9 Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 8 Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 7 Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 6 Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 5 Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 4 Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 3 Thi công tượng phù điêu hoa văn Beerclub Lê Văn Hưu 2

Liên hệ