Thi Công Hoa Văn Phù Điêu Cho Kingdom Beerclub

Thi Công Hoa Văn Phù Điêu Cho Kingdom Beerclub 6

Phù điêu bằng composite được đặt tại cổng ra vào, cùng các hoa văn nhỏ trang trí hai bên cột

Thi Công Hoa Văn Phù Điêu Cho Kingdom Beerclub 1 Thi Công Hoa Văn Phù Điêu Cho Kingdom Beerclub 2 Thi Công Hoa Văn Phù Điêu Cho Kingdom Beerclub 3 Thi Công Hoa Văn Phù Điêu Cho Kingdom Beerclub 4 Thi Công Hoa Văn Phù Điêu Cho Kingdom Beerclub 5 Thi Công Hoa Văn Phù Điêu Cho Kingdom Beerclub 6 Thi Công Hoa Văn Phù Điêu Cho Kingdom Beerclub 7 Thi Công Hoa Văn Phù Điêu Cho Kingdom Beerclub 8

Liên hệ