Điêu Khắc Hoa Văn, Phù Điêu Nhà Mồ Anh Cường Gò Dầu Tây Ninh

Kỹ thuật đắp rồng 1

Chạm khắc phù điêu rồng phượng bằng xi măng. Kết hợp phù điêu hoa sen, cá chép bằng nhựa composite.

Vẽ tranh sơn dầu hình Bát Tiên tạo vẻ uy nghiêm, cổ kính cho công trình.

Tất cả công trình được thực hiện bởi đội ngũ nghệ nhân dày dạn kinh nghiệm của Sân Vườn Sài Gòn, đảm bảo từng tác phẩm luôn là một bức tranh nghệ thuật chất lượng.

Kỹ thuật đắp rồng 1 Kỹ thuật đắp rồng 2 Kỹ thuật đắp rồng 3 Kỹ thuật đắp rồng 4

Điêu Khắc Hoa Văn, Phù Điêu Nhà Mồ Anh Cường Gò Dầu Tây Ninh 1 Điêu Khắc Hoa Văn, Phù Điêu Nhà Mồ Anh Cường Gò Dầu Tây Ninh 2 Điêu Khắc Hoa Văn, Phù Điêu Nhà Mồ Anh Cường Gò Dầu Tây Ninh 3 Điêu Khắc Hoa Văn, Phù Điêu Nhà Mồ Anh Cường Gò Dầu Tây Ninh 4 Điêu Khắc Hoa Văn, Phù Điêu Nhà Mồ Anh Cường Gò Dầu Tây Ninh 5 Điêu Khắc Hoa Văn, Phù Điêu Nhà Mồ Anh Cường Gò Dầu Tây Ninh 6 Điêu Khắc Hoa Văn, Phù Điêu Nhà Mồ Anh Cường Gò Dầu Tây Ninh 7 Điêu Khắc Hoa Văn, Phù Điêu Nhà Mồ Anh Cường Gò Dầu Tây Ninh 8

0903080686