Điêu Khắc Phù Điêu Mảng Tường Nhà Anh Lâm Tỉnh Cần Thơ

Điêu Khắc Phù Điêu Mảng Tường Nhà Anh Lâm Tỉnh Cần Thơ 6

Mảng tường cao 4m, dài 3m nhà anh Lâm được gắn đá ghép vàng, thi công 2 tranh phù điêu đối diện nhau.

Điêu Khắc Phù Điêu Mảng Tường Nhà Anh Lâm Tỉnh Cần Thơ 1 Điêu Khắc Phù Điêu Mảng Tường Nhà Anh Lâm Tỉnh Cần Thơ 8 Điêu Khắc Phù Điêu Mảng Tường Nhà Anh Lâm Tỉnh Cần Thơ 7

Điêu Khắc Phù Điêu Mảng Tường Nhà Anh Lâm Tỉnh Cần Thơ 6

Điêu Khắc Phù Điêu Mảng Tường Nhà Anh Lâm Tỉnh Cần Thơ 5

Tranh 1 : phù điêu cá chép hóa rồng thể hiện khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Điêu Khắc Phù Điêu Mảng Tường Nhà Anh Lâm Tỉnh Cần Thơ 4

Tranh 2 : phù điêu sen hạc mang đến sự may mắn và êm ấm cho gia đình.

Điêu Khắc Phù Điêu Mảng Tường Nhà Anh Lâm Tỉnh Cần Thơ 3

Lắp đặt hệ thống nước chảy, xây thành hồ cao 0,3m, xử lý chống thấm.

Điêu Khắc Phù Điêu Mảng Tường Nhà Anh Lâm Tỉnh Cần Thơ 2